سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
سبد خرید خالی است
  محصول و خدمات تعداد جمع

بخشی از تنظیمات ماشین برش

2 تیر 1399

ماشین برش در یک چاپخانه وهمچنین صحافی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. ماشین برش نیز مانند ماشین چاپ نیازمند تامین نکهداری و یک اپراتور کار بلد است.

یکی از فعالین صنعت چاپ بخشی از تنظیماتی که اپراتور یک ماشین برش باید انجام دهد را شرح داده است( بخش فنی هر ماشین برش بر اساس برند و کارخانه سازنده طراحی و تولید می شود و نکات مطروحه بصورت کلی بدون توجه به یک برند بیان شده است)
در تمامی ماشینهای برش قسمتی بر روی قید سانتی متر وجود دارد که وظیفه گرفتن کجی قید را دارد.
1. برای گرفتن کجی ابتدا کاغذ را به طول دهانه ماشین برش زده و سپس دو سر آن را روی هم بگذارید
2. توسط دو پیچ انتهای راست و چپ قید سانتی متر کجی کاغذ گرفته شود
3. برای گرفتن زیر و رو زدن کار مقداری کاغذ به اندازه ارتفاع تنگ فشار را برش زده با زیر و رو کردن کاغذ
4. برای گرفتن زیر و رو زدن ماشین توسط پیچ عمودی انتهای قید سانتی متر تنظیم می شود
تذکر: قبل از انجام هر تنظیمی از تراز بودن ماشین اطمینان حاصل کنید .

برگرفته از آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران

چاپخونه

سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
سبد خرید خالی است
  محصول و خدمات تعداد جمع